Selecteer een pagina

Privacy verklaring

Persoonsgegevens


Stichting APB kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van APB en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanvraagformulier op de websites aan APB verstrekt. De persoonsgegevens die APB van u kan verwerken staan gespecificeerd in ons privacy reglement. Hieronder vindt u een korte toelichting op ons privacy reglement. Voor het volledige privacy reglement en onze algemene voorwaarden, kunt u deze bij ons opvragen.

Waarom heeft APB uw gegevens nodig?


APB kan uw persoonsgegevens doelgericht gebruiken in het kader van de verwerking, beoordeling en eventuele verstrekking van informatie die door u is aangevraagd via de website www.gekophetgesprek.nl Daarnaast verwerkt APB uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien dit noodzakelijk is voor de verwerking, beoordeling en verstrekking van een informatie die door u is aangevraagd via de website.

Hoelang bewaart APB uw gegevens?


APB bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het vormen van een klantendossier. Het dossier is noodzakelijk om de aanvraagverwerking, beoordeling en verstrekking van de informatie te kunnen realiseren. Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde APB omgeving. Documenten die worden bijgevoegd in het aanvraagformulier worden bewaard totdat de klant verzoekt om verwijdering en alle financiële transacties zijn afgehandeld. Na verzoek worden uw gegevens uiterlijk binnen één week verwijderd.

Delen met anderen


APB verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten. Deze partijen betreffen de leveranciers waarmee APB een samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst heeft getekend, waarbij alleen de gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn voor de te leveren producten en dienstverlening.

In kaart brengen websitebezoek


Op de website van APB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. APB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of deels te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of gedeeltelijke verwijdering sturen naar info@elkkinddoetmee.nl. APB zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het recht op inzage, correctie of verwijdering vindt plaats op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de voorwaarden die zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden en Privacyverklaring.

Beveiligen

APB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van APB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door APB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met APB.

Vragen ten aanzien van gegevensbescherming kunnen worden gesteld aan de functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder:

Naam:
Functie:
E-mail: