Selecteer een pagina

Als sprekers willen we onszelf nog wel eens wijsmaken dat de luisteraar ons
precies zo heeft begrepen als we dat bedoeld hadden. Maar dat is niet altijd het
geval. Misverstanden ontstaan, of er is een communicatiestoornis. Dit kan op vele
manieren gebeuren. Misschien hebben we gewoon niet gezegd wat we bedoelden, of
de luisteraar heeft het verkeerd opgevat. Er kunnen allerlei achterliggende redenen
zijn; de spreker koestert vooronderstellingen over de luisteraar; het gekozen
taalgebruik; spreker en luisteraar hebben verschillende verwachtingen van de communicatie,
enzovoort. Soms ligt de fout bij de spreker, die wellicht de verkeerde
woorden gebruikt, woorden verkeerd gebruikt of zich moeilijk verbaal uitdrukt.
En soms ligt het gewoon aan de Nederlandse taal; er zijn nu eenmaal heel
wat woorden die meer dan één betekenis hebben.

Met onze inzet, advisering en trainingen is iedereen gek op het gesprek!