Selecteer een pagina

Gespreksbemiddeling

Doelstelling gespreksbemiddeling (mediation)
Gespreksbemiddeling is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Een groot voordeel is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost met onze bemiddeling. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft bemiddeling kans van slagen.

Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle bemiddeling ook groter dan dat u het voor de rechter laat komen.

De bemiddelaar
De bemiddelaar zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij helpt u om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. De afspraken die u gezamenlijk maakt om het geschil op te lossen, worden door de bemiddelaar op papier gezet. Dat heet de slotovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Onze bemiddelaars kunnen een juridische achtergrond hebben, maar dat hoeft niet. Soms is hij afkomstig uit de overheid, de accountancy, het onderwijs of de gezondheidszorg. Onze bemiddelaar kan de kwestie(s) veel breder bekijken en ook ingaan op niet-juridische kanten. Zoals het verbeteren van de communicatie tussen u en de ander.

Informatie, inschrijven of offerte aanvragen
Naar het formulier >