Selecteer een pagina

Adviesgesprek zakelijk

Doelstelling zakelijke adviesgesprek
In allerlei situaties kan om advies worden gevraagd.  In een zakelijk adviesgesprek wil de geadviseerde technisch worden geadviseerd over het problemen of  de kansen die zich voordoen.  De adviseur heeft daarbij de rol van specialist. In deze training wordt achterhaald op welke wijze een adviesvrager zo begrijpelijk mogelijk schetst wat deze wil en de adviseur het zo begrijpelijk mogelijk kan overdragen aan de vrager. Ook wordt er aandacht aan besteed om op de juiste wijze te overtuigen dat het gegeven advies juist is met behulp van onderbouwing en argumenten. Afhankelijk van de situatie kan je als adviseur stimuleren om  het advies ook  uit te gaan voeren. 

In allerlei situaties kan om advies worden gevraagd.  In een zakelijk adviesgesprek wil de geadviseerde technisch worden geadviseerd over het problemen of  de kansen die zich voordoen.  De adviseur heeft daarbij de rol van specialist. In deze training wordt achterhaald op welke wijze een adviesvrager zo begrijpelijk mogelijk schetst wat deze wil en de adviseur het zo begrijpelijk mogelijk kan overdragen aan de vrager. Ook wordt er aandacht aan besteed om op de juiste wijze te overtuigen dat het gegeven advies juist is met behulp van onderbouwing en argumenten. Afhankelijk van de situatie kan je als adviseur stimuleren om  het advies ook  uit te gaan voeren. 

Acceptatie
Het doel van het zakelijk adviesgesprek is om je advies geaccepteerd te krijgen. Naast de kwaliteit van je advies speel namelijk de acceptatie bij de geadviseerde een rol.
– Denk hierbij aan de bekenden wet van Maier: E=K x A.
– De vakinhoudelijke kwaliteit (K) van het advies zelf.
– Het effect wordt bepaald door de mate waarin acceptatie door de betrokkenen aanwezig is.

Effectief adviseren betekent ook dat je buiten de inhoudelijke deskundigheid in staat moet zijn om de acceptatie bij de geadviseerde te verkrijgen. Grofweg  bestaan er twee aanpakken die je kunt hanteren. De ene aanpak bestaat er uit door op basis van je deskundigheid en expertise in één keer het advies op tafel te leggen (diagnose <> recept). De andere aanpak bestaat uit het actief weten te betrekken van de geadviseerde in de oplossing (participatie). Door het actief betrekken neemt de kans op acceptatie toe.

Structuur van het zakelijk adviesgesprek
– De aanloopfase
– De planningsfase
– De themafase
– De slotfase

Methodiek
Aansluitend op de vaardigheden van de deelnemers worden het zakelijk adviesgesprek meerdere malen tijdens deze training geoefend.

Doelgroep, duur, investering, datum en locatie
– Geschikt voor: HRM-ers, specialisten en deskundigen die hun kennis  en – onderzoek goed gedragen willen krijgen.
– Duur van de training: Twee dagdelen, met lunch. 
– In company: Deze training kan ook in-company worden verzorgd.

Prijzen oi, advies, begeleiding
– Open inschrijving € 425,- per persoon, inclusief lunch en certificaat van deelname.
– In-company training, op basis van offerte.
– Adviestarief: € 125, – p/u.
Prijzen zijn exclusief btw.

Trainingsdata en locatie
Op aanvraag

Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba in samenspraak opdrachtgever.

Informatie, inschrijven of offerte aanvragen
Naar het formulier >